• Facebook Twitter

Carlistes de Catalunya

Carlistes de Catalunya és un moviment nacional català a favor del carlisme legítim representat políticament de forma principal pel Partit Carlista.

Com a tal té un projecte socialment basat en el socialisme autogestionari.

Com a tal té un projecte nacionalment basat en el dret a l'autodeterminació per a Catalunya i la resta de pobles de les Espanyes; així com pel federalisme.

Com a tal reconeix com a legítimes les aspiracions de Carles Xavier I de Borbó Parma al tron.

dijous, 7 d’abril del 2022

Assemblea conjunta del Partit Carlista d'Aragó amb Estau Aragonés: "El poble Aragonès és lliure de decidir el seu futur pel Dret d'Autodeterminació"

 

 El 7 d'abril del 2022, al Centre Cívic Delícies de la ciutat de Saragossa, hem celebrat una assemblea conjunta amb Estau Aragonés, partit aragonesista amb el qual els carlistes havien tingut al llarg del darrer any diverses reunions. Un cop realitzada la presentació d'ambdues formacions, història i present, s'han aportat idees per aconseguir la confluència i crear sinergies entre les dues formacions des de l'aragonesisme progressista. S'ha parlat de la formació de taules sectorials a:

Cultura Educació i Patrimoni.
Drets i Moviments Socials.
Feminismes i Diversitats
Nova Agenda Urbana, Canvi Climàtic i Agenda 2030

En acabar l'assemblea s'ha llegit el manifest següent:

Estat Aragonès i Partit Carlista d'Aragó sent partícips en la consecució d'una societat basada en els principis de Llibertat, Democràcia i respecte als Drets Humans, declarem que:

El poble Aragonès, lliure de decidir el seu futur, es reserva poder exercir al seu moment el Dret d'Autodeterminació a través del qual plantejarà la relació amb les diferents nacions amb què manté llaços històrics.

Més enllà d'una descentralització autonòmica, dins d'uns límits predeterminats, o del reconeixement simbòlic d'Aragó com a nacionalitat històrica, no és possible cap reforma constitucional per al poble aragonès mentre segueixin vigents els Decrets de Nova Planta de 1714 i el Règim de 1978 .

Som partidaris de l'Autogestió tant en la gestió territorial i política com en l'econòmica, així com del principi de subsidiarietat, a través del qual totes les decisions es prenen al nivell més proper als que els concerneixin i no es comprometin el nivell superior. Que sigui la Base la que esculli els Responsables, fixi els límits i el contingut precís del seu mandat, controli la seva actuació i pugui revocar els càrrecs quan ho consideri oportú. Que els canals d'informació funcionin en totes les adreces, i no s'hi ocultin les dades a qui tenen dret a conèixer-los.

Entenem Aragó com una federació de comarques que mantenen una relació de solidaritat entre elles, i impulsem estratègicament la creació de coalicions comarcalistes, aragonesistes i progressistes, de cara a les eleccions municipals. Propugnem la immediata conversió d'Aragó en una Comunitat Uniprovincial, amb totes les conseqüències.

Som conscients que el canvi climàtic i la pressió demogràfica del Sud posaran a prova la capacitat de gestió de la contradicció entre demanda popular de creixement econòmic i la seva impossibilitat estructural a llarg termini. La solució caldrà buscar-la a l'àmbit global del Decreixement Sostenible.

Considerem que els drets socials conquerits són fórmules de gestió socialistes, dins un context capitalista, i que per tant han de ser defensats tant des del carrer com des de la representació institucional, ja que ambdues actuacions són necessàries i complementàries. Les institucions del país han d'estar orientades sobre qualsevol altra prioritat, al “bé comú” de la societat aragonesa.

Conscients que els moviments socials tenen les seves pròpies dinàmiques i les seves pròpies formes d'organitzar-se, que hem de dialogar amb ells i que els nostres militants hi han de participar respectant els principis d'autogestió, és a dir, comprenent els diversos plànols en què actuen i que les diferències que es puguin donar entre ells s'han de resoldre sobre la base del diàleg i l'acord.

Som partidaris d'un moviment aragonesista d'àmplia base, però que només els qui es comprometen activament en l'ampliació de l'autogovern aragonès, es poden considerar aragonesistes.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada