• Facebook Twitter

Carlistes de Catalunya

Carlistes de Catalunya és un moviment nacional català a favor del carlisme legítim representat políticament de forma principal pel Partit Carlista.

Com a tal té un projecte socialment basat en el socialisme autogestionari.

Com a tal té un projecte nacionalment basat en el dret a l'autodeterminació per a Catalunya i la resta de pobles de les Espanyes; així com pel federalisme.

Com a tal reconeix com a legítimes les aspiracions de Carles Xavier I de Borbó Parma al tron.

divendres, 25 de novembre del 2022

El Rei Carles Xavier llença nous perfils a les xarxes

El Rei Carles Xavier, Duc de Parma i Duc de Madrid, ha anunciat el 25 de novembre l'obertura d'una plana web http://www.carlosdeborbon.com "Carles Xavier, Duc de Madrid amb l'objectiu de mantenir un canal de comunicació àgil i accessible a la societat espanyola en general, i al Poble Carlista en particular, ha creat una Secretaria de Comunicació a Espanya.Aquesta pàgina web té com a missió principal oferir informació sobre les seves activitats, donant notícia dels actes públics en què participi, així com contribuir a difondre'n el pensament."

A més, també s'han creat nous perfils a les xarxes socials:

Facebook: https://www.facebook.com/carlosjdeborbon
Instagram: https://www.instagram.com/carlosjdeborbon/
Sitio web: https://www.carlosdeborbon.com/Read more »

diumenge, 13 de novembre del 2022

Junta Directiva Federal del Partit Carlista

El proper 13 de novembre es va reunir a Sòria la Junta Directiva Federal del Partit Carlista. Tal com estableix l'estatut del Partit Carlista, la Junta Directiva Federal és el seu màxim òrgan de govern entre congressos celebrats cada quatre anys de forma ordinària. La Junta Directiva Federal hauria de ser convocada pel Secretari General Federal cada tres mesos i els acords adoptats, tal com recull els articles 16 i 17, han de ser aprovats per majoria simple dels assistents. Es van aprovar les comissions de treball del partit, una auditoria del mateix, el debat sobre els perfils a xarxes i la possibilitat de presentar-se a les eleccions. Fou dirigit pel secretari del PC, José Lazaro Ibáñez.

Read more »

dissabte, 5 de novembre del 2022

Discurs del Rei Carles Xavier en la commemoració de la festivitat de la Dinastia Carlista, Sant Carles Borromeu

 Bon dia a tothom.
Moltes gràcies per acompanyar-me avui en aquesta tradicional celebració de la nostra Festivitat de la Dinastia Legítima, tan important per a la meva Família i per tant per a tots vosaltres, ja que formem una Família de Famílies.
Aquest any les meves paraules estaran molt centrades en el panorama social i econòmic que estem vivint a Espanya, ja que veig imprescindible que el Carlisme estigui més present a la Societat i així pugui articular propostes d'una forma eficient, i que per tant contribueixin i serveixin al Bé Comú.
Tenim davant nostre una despietada crisi econòmica, en què la incertesa i l'escassetat de fonts energètiques enfosqueix el present i el futur de moltíssimes famílies espanyoles a curt i mitjà termini. Viurem moments que ens retrotreuen al segle passat, ja que nombroses llars no es podran escalfar durant l'hivern; tenim igualment present un fenomen estrany a la nostra realitat econòmica, que és la inflació, amb una ràtio interanual del 10,5%, que afecta tot, des de la cistella de la compra, l'increment de quotes de tot tipus de serveis, l'augment del preu de la benzina… En resum, un panorama econòmic crític.
I davant d'aquesta situació, què podem fer, nosaltres, els carlins? Què proposem?
A les meves preguntes anteriors podem respondre de diverses maneres.
La primera opció consisteix a proposar els nostres grans principis, abstractes i teòrics, que els tenim des de com a mínim 187 anys… o també, i crec que és l'opció correcta, podem implicar-nos, de debò, treballant en el dia a dia, en les petites coses que poden canviar realitats.
Nosaltres, els carlins, sempre hem basat la nostra actuació al principi de subsidiarietat. Per què no fem ara el mateix, per difondre el nostre missatge i ajudar?
Els carlins ajudem tots, perquè els nostres esforços no són egoistes, sinó tot al contrari, orientats al Bé Comú de la societat. No som un mer partit polític, i menys de classe. No defensem els uns davant els altres…
Us demano que ens impliquem en tota mena de cossos intermedis que tenim al nostre abast (corporacions professionals, associacions de tota mena, sindicats…) i que des de la solidaritat i la trobada amb els altres, proposem i ajudem a implementar mesures socials justes.

 Madrid, 5 de novembre de 2022


Read more »

El Rei presideix la Jornada de la Dinastia Legítima i imposa les creus de la legitimitat proscritaEl Rei Carles Xavier de Borbó Parma va presidir el passat dia 5 de novembre a Madrid els actes en la commemoració de Sant Carles Borromeu, festivitat de la Dinastia legítima. La jornada es va obrir amb una missa per la dinastia i el poble carlista a la parròquia de S. Francisco de Borja de Madrid. Posteriorment el monarca va imposar les creus de la legitimitat proscrita. En acabat el dinar es va presentar el llibre sobre el carlista català Josep Borges.

El 5 de novembre vam tenir l'oportunitat de celebrar Sant Carles Borromeu (el dia de la Dinastia Legítima), en companyia del Rei Carles Xavier de Borbó Parma, duc de Madrid i duc de Parma.
No podia faltar la celebració de la Santa Missa, que va tenir lloc a la parròquia de San Francisco de Borja de Madrid i que l'espai estava pràcticament ple. Les pregàries de celebració van ser definides per l'oficial com a valents, del que malauradament no se sent a parlar a la majoria de parròquies espanyoles. Al final, els carlistes mai han estat conformistes, i menys contemporanis, com passa a bona part del clergat espanyol actual. Aleshores, també en el lloc previst, tenia el capítol de la Reial Orde de Legitimitat Proscrita i, en compliment dels estatuts de la mateixa, se li va concedir la medalla, anomenada Senyors i Dames, a aquells correligionaris que ho mereixien. Entre ells es troba don Gilberto Motilla Olmo, cap del Requetè, i que per força major no va poder assistir, rebent la distinció en nom seu el seu germà Emilio. A la conclusió de l'acte va intervenir el català Antoni Aluja Farré, Vicecanceller de la ROLP a la Corona d'Aragó qui va incidir en el compromís del carlisme amb els desafavorits de la societat.

Acabada aquesta part de l'acte, el duc de Madrid va tancar l'acte amb un discurs destacant les següents idees expressades per ell:
Va parlar de la construcció d'Europa com un impuls que va assumir com a propi, mentre que aquesta construcció havia d'implicar-se més en els interessos dels ciutadans. En aquesta construcció es va lamentar la pèrdua de valors cristians que va fer Europa, mentre que, segons Ell, aquesta construcció s'hauria de fer segons un sistema federal seguint el principi de subsidiarietat (l'autor de la crònica suggereix que ead l'apartat: EL PRINCIPI DE SUBIDIARITAT AL MÓN PLÀ -140-, de l'encíclica del papa Joan XXIII titulada PACEM IN TERRIS). El que exposa Don Carlos Javier està plenament d'acord amb el que ensenya el papa en la cita encíclica.
Parlant de l'actual crisi econòmica que viuen les Espanyes, ens va demanar que concretéssim la nostra idea en les petites accions d'ajuda als que pateixen els efectes d'aquesta. Ha insistit en projectar, també, aquesta ajuda a l'immigrant desemparat, tot denunciant les màfies que negocien i s'enriqueixen amb el tràfic d'immigrants.
Va defensar la vida des dels seus inicis fins al seu final natural i, per tant, va expressar la seva opinió contra l'avortament i l'eutanàsia. També va denunciar l'actual ideologia de gènere que ens volen imposar.
Va contribuir a la unió de Carlistes, de tots, i va declarar que estava obert a totes les propostes tendents a ajudar a aquest propòsit; única manera de fer que el Carlisme i les seves idees fossin influents en la societat espanyola actual.
Després d'aquestes paraules va animar a un piscolabis pels assistents al crit de Visca el Rei!.Cal dir que encara aquesta part més humana va ser visitada per carlistes d'altres sensibilitats i que van quedar encantats amb les paraules i idees que transmetia, i amb la proximitat i calidesa del seu tracte.
Al final, un bon dia que ens va obrir esperança a una unió a la que, amb la nostra feina, hem de contribuir tots.Read more »