• Facebook Twitter

Carlistes de Catalunya

Carlistes de Catalunya és un moviment nacional català a favor del carlisme legítim representat políticament de forma principal pel Partit Carlista.

Com a tal té un projecte socialment basat en el socialisme autogestionari.

Com a tal té un projecte nacionalment basat en el dret a l'autodeterminació per a Catalunya i la resta de pobles de les Espanyes; així com pel federalisme.

Com a tal reconeix com a legítimes les aspiracions de Carles Xavier I de Borbó Parma al tron.

dissabte, 5 de novembre del 2022

Discurs del Rei Carles Xavier en la commemoració de la festivitat de la Dinastia Carlista, Sant Carles Borromeu

 Bon dia a tothom.
Moltes gràcies per acompanyar-me avui en aquesta tradicional celebració de la nostra Festivitat de la Dinastia Legítima, tan important per a la meva Família i per tant per a tots vosaltres, ja que formem una Família de Famílies.
Aquest any les meves paraules estaran molt centrades en el panorama social i econòmic que estem vivint a Espanya, ja que veig imprescindible que el Carlisme estigui més present a la Societat i així pugui articular propostes d'una forma eficient, i que per tant contribueixin i serveixin al Bé Comú.
Tenim davant nostre una despietada crisi econòmica, en què la incertesa i l'escassetat de fonts energètiques enfosqueix el present i el futur de moltíssimes famílies espanyoles a curt i mitjà termini. Viurem moments que ens retrotreuen al segle passat, ja que nombroses llars no es podran escalfar durant l'hivern; tenim igualment present un fenomen estrany a la nostra realitat econòmica, que és la inflació, amb una ràtio interanual del 10,5%, que afecta tot, des de la cistella de la compra, l'increment de quotes de tot tipus de serveis, l'augment del preu de la benzina… En resum, un panorama econòmic crític.
I davant d'aquesta situació, què podem fer, nosaltres, els carlins? Què proposem?
A les meves preguntes anteriors podem respondre de diverses maneres.
La primera opció consisteix a proposar els nostres grans principis, abstractes i teòrics, que els tenim des de com a mínim 187 anys… o també, i crec que és l'opció correcta, podem implicar-nos, de debò, treballant en el dia a dia, en les petites coses que poden canviar realitats.
Nosaltres, els carlins, sempre hem basat la nostra actuació al principi de subsidiarietat. Per què no fem ara el mateix, per difondre el nostre missatge i ajudar?
Els carlins ajudem tots, perquè els nostres esforços no són egoistes, sinó tot al contrari, orientats al Bé Comú de la societat. No som un mer partit polític, i menys de classe. No defensem els uns davant els altres…
Us demano que ens impliquem en tota mena de cossos intermedis que tenim al nostre abast (corporacions professionals, associacions de tota mena, sindicats…) i que des de la solidaritat i la trobada amb els altres, proposem i ajudem a implementar mesures socials justes.

 Madrid, 5 de novembre de 2022


0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada